UNPKFC มอบทุนการศึกษา ,อุปกรณ์กีฬา พร้อมน้ำดื่มและไอศครีม ให้แก่นักเรียนในชนบททั้ง 3 โรงเรียน ในอำเภอกันทรารมย์

ที่โรงเรียนบ้านคำเนียมวิทยคาร ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดย ดร.อภินิตา ไชยชนะ พร้อมด้วยนายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการฯสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ ที่ปรึกษาบอร์ดบริหาร UNPKFC และคณะ ได้เดินไปมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา และน้ำดื่ม ให้แก่นักเรียนในชนบทอำเภอกันทรารมย์ โดยมีนายปราจิต แก้วลา นายอำเภอกันทรารมย์ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา และน้ำดื่มให้แก่นักเรียนและโรงเรียน 3 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนมารดาทรงธรรมบ้านหนองทามน้อย ,โรงเรียนบ้านอีต้อม และโรงเรียนบ้านคำเนียม เพื่อมอบกำลังใจให้กับเด็กเรียนดีแต่ยากจน

ดร.อภินิตา ไชยชนะ กล่าวว่าได้รับแจ้งจาก พ.ต.ท. สมพร บัวหอม สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ว่าทั้งสามโรงเรียนนี้ยากจนและยังขาดแคลนอุปกรณ์การกีฬา และรู้สึกดีใจที่ได้มามอบอุปกรณ์การกีฬา น้ำดื่ม ทุนการศึกษา ให้กับทั้งสามโรงเรียน การมาเยื่อนครั้งนี้ ถือเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น เพราะเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลและยากจน ยังมีความต้องการอุปกรณ์การสนับสนุนต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชน ที่จะเป็นผู้นำในอนาคต พร้อมต่อยอดกิจกรรมสำหรับเยาวชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งขอให้กำลังใจบุคคลากรทางการศึกษา และผู้น้ำท้องถิ่น ให้มีกำลังใจ การทำงานจะสำเร็จโดยภาครวม จะรอภาครัฐอย่างเดียวไม่ได้ ฝ่ายโรงเรียนและผู้ปกครอง ภาครัฐ ,ภาคเอกชน และภาคประชาชน ก็มีความสำคัญ เท่าเทียมกัน หากช่วยเหลือกันคนละเล็กละน้อย สิ่งคลาดแคลนต่างๆ ก็จะได้รับกันเติมเต็มซึ่งกันและกันนั่นเอง

นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการฯสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษาบอร์ดบริหารUNPKFC กล่าวว่า สำหรับภารกิจที่ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ในวันนี้ เพื่อร่วมงานเทศกาล ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ปี 2565 และร่วมกับ ดร.อภินิตา ไชยชนะ ประธาน UNPKFC และคณะ มอบอุปกรณ์ทางการกีฬา น้ำดื่ม และทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียน จำนวน 3 โรงเรียน ตลอดจนรับฟังปัญหาของครูและนักเรียนในพื้นที่ ทั้ง 3 โรงเรียน ซึ่งทาง UNPKFC มีนโยบายในการช่วยเหลือมนุษยชาติ และสังคม ในการลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือสังคม ส่วนใหญ่จากการลงพื้นที่ เราจะพบปัญหาเรื่องความไม่เสมอภาค การเอารัดเอาเปรียบ เรื่องเด็ก สตรี และคนชรา ซึ่งการที่ UNPKFC มามอบสิ่งของและทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในวันนี้ เราเล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้ ที่เด็กเองต้องใช้ในการเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองต่อไปในอนาคต นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง กล่าวต่อไปว่า สำหรับในพื้นที่ต่างๆที่ต้องการความช่วยเหลือ สามารถหาข้อมูลโดยการค้นหาข้อมูลจาก GooGle และค้นหาคำว่า UNPKFC จะมีช่องทางการให้ขอความช่วยเหลือ โดยจะมีทางดร.อภินิตา ไชยชนะประธาน UNPKFC รับเรื่อง และส่งต่อเรื่องมายังตน เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการฯสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษาบอร์ดบริหาร UNPKFC พร้อมด้วย ดร.อภินิตา ไชยชนะประธาน UNPKFC และ คณะ ตรวจเยี่ยมงานเทศกาล ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ปี 2565 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 15 มิถุนายน 2565 พร้อมทั้งชิมทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ และพบปะกับประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ที่เดินมาเที่ยวชมงาน โดยมีนายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ

Share your love