UNPKFC เชิดชูเกียรติทหารกล้าแด่สมาคมนักรบนิรนาม333 และสมาคมทหารผ่านศึกแห่งประเทศไทย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ณ.สโมสรโรงเรียนทหารขนส่ง

สมาคมนักรบนิรนาม333.นำโดย.พลตรีเจริญ เตชะวณิช.นายกสมาคมนักรบนิรนาม333.พร้อมด้วยสมาคมทหารผ่านศึกกรุงเทพมหานครนำโดยนายเอกศิริ ปักษี.นายกสมาคมทหารผ่านศึกกรุงเทพมหานคร/เหรัญญิกสมาคมทหารผ่านศึกแห่งประเทศไทย ,ร.ต.พิษณุ พยับชาติ.ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมทหารผ่านศึกกรุงเทพมหานครและ.นายธนากร จันทร์ถี.ประธานเครือข่ายทหารผ่านศึกจังหวัดนนทบุรีได้รับมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติคุณ.โดย ดร.อภินิตา ไชยชนะ UNPKFC Global Presiden ให้เกียรติเป็นผู้มอบในครั้งนี้

ในการนี้มี 2 ท่านได้รับเหรียญ,แหนบ,ปีกUNPKFC พร้อมใบประกาศเชิดชูเกียรติคุณ

1️⃣.พ.อ.ประจบ พจน์สุวรรณ นายกสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดลพบุรี/เลขานุการสมาคมทหารผ่านศึกแห่งประเทศไทย

2️⃣.ร.ต.วิสันต์ คำวงษา อดีต เลขานุการสมาคมทหารผ่านศึกกรุงเทพฯ

ในการนี้สมาคมนักรบนิรนาม333/สมาคมทหารผ่านศึกกรุงเทพมหานครและUNPKFC(United Peace Keepers Federal Council)ได้ปรึกษาหารือความร่วมมือระหว่างองค์กรร่วมกัน.โดยทั้งสามองค์กรตกลงจะร่วมมือกัน ช่วยสนับสนุนเครือข่ายทหารผ่านศึกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

Share your love