ประมวลภาพกิจกรรมเข้าร่วมประชุม ระหว่าง UNPKFC,สมาคมทหารผ่านศึกกรุงเทพมหานคร,เครือข่ายทหารผ่านศึกจังหวัดนนทบุรี,NRO/NCO

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.ณ.ห้องประชุมชั้น 5 โรงแรมสยามพาราไดช์ งามวงศ์วาน 51 นำโดย นายเอกศิริ ปักษี.นายกสมาคมทหารผ่านศึกกรุงเทพมหานคร/เหรัญญิกสมาคมทหารผ่านศึกแห่งประเทศไทย และ ร.ต.พิษณุ พยับชาติ.ประธานเครือข่ายทหารผ่านศึกจังหวัดกรุงเทพมหานคร/ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมทหารผ่านศึกกรุงเทพมหานคร.พร้อมด้วย นายธนากร จันทร์ถี.ประธานเครือข่ายทหารผ่านศึกจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมNRO.โดยมี พ.ท.ไกรลาศ ยวงใย(ไกรลาศ เกรียงไกร) นายกสมาคมNRO/ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมทหารผ่านศึกกรุงเทพมหานคร.เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

👮‍♂️🇹🇭ในการนี้ ดร.อภินิตา ไชยชนะ UNPKFC Global President และ.จนท.UNPKFC (United Peace Keepers Federal Council)ได้เดินทางเข้าร่วมสังเกตุการณ์การประชุมในครั้งนี้.โดย พ.ท.ไกรลาศ ยวงใย(ไกรลาศ เกรียงไกร) นายกสมาคมNRO/ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมทหารผ่านศึกกรุงเทพมหานคร.พร้อมคณะกรรมการสมาคมNRO.ให้การต้อนรับ ดร.อภินิตา ไชยชนะ UNPKFC Global President เป็นอย่างดียิ่ง.การประชุมคณะกรรมการสมาคมNROเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

👮‍♂️🇹🇭โดยการนี้ได้ปรึกษาหารือความตกลงร่วมกันระหว่างองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น.หลังจากนั้นได้รับประทานอาหารร่วมกัน

Share your love