UNPKFC ร่วมกับ สมาคมตอบโต้ภัยพิบัติประเทศไทย (D.R.A.T)ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

UNPKFC ร่วมกับ สมาคมตอบโต้ภัยพิบัติประเทศไทย (D.R.A.T)ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดย ดร.อภินิตา ไชยชนะ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ดร.อนันต์ ชูรักษ์ ประธานจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด ปันยิ้มให้น้อง โดยในปีนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญวันเด็กว่า “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” ภายในงานมีกิจกรรมให้เด็กๆ เพลิดเพลินกับเกมส์มหาสนุก และลุ้นรับของขวัญมากมายมามอบให้เด็กๆ โดยมีเยาวชนจากหลายพื้นที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมากในปีนี้ ณ.หมู่บ้านคุณาภัทร1 จ.นนทบุรี วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566

Share your love