สภา​สหพันธ์​รักษา​สันติภาพ​(UNPKFC)​ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก รณยุทธ หิรัญบูรณะ เป็นผู้แทน ในการปฏิบัติภารกิจ ก่อนงานถวายผ้าพระกฐิน ณ. สำนักสงฆ์น้ำลาดใต้ ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี เมื่อ 5 พ.ย.66 มีกิจกรรมดังนี้.

สภา​สหพันธ์​รักษา​สันติภาพ​(UNPKFC)​ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก รณยุทธ หิรัญบูรณะ เป็นผู้แทน ในการปฏิบัติภารกิจ ก่อนงานถวายผ้าพระกฐิน ณ. สำนักสงฆ์น้ำลาดใต้ ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี เมื่อ 5 พ.ย.66 มีกิจกรรมดังนี้.-

กิจกรรมที่ 1 มอบรถวิลแชร์ ไว้ใช้ประโยชน์ใน โรงพยาบาลสุขภาพตำบลหนองอำเภอจีน ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี จำนวน 5 คัน ในการนี้มีญาติธรรมจาก โครงการไม้เท้าแห่งรอยยิ้ม มอบไม้เท้า ทำด้วยท่อน้ำเกรด A มอบให้ผู้ชราในชุมชน 30 อัน

กิจกรรมที่ 2 มอบน้ำดื่มคุณภาพ จำนวน 1,200.- ขวด (ในชุมชนนี้ขาดแคลนน้ำดื่มมาก) แยกได้ดังนี้

2.1 ร่วมบุญงานถวายกฐิน 200 ขวด ให้แก่ สำนักสงฆ์น้ำลาดใต้

2.2 มอบน้ำดื่มให้ โรงเรียนระดับประถมศึกษา 5 โรงเรียน โรงเรียนละ 200 ขวด ในตำบลทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

(ได้แก่ รร.บ้านน้ำลาด / รร.บ้านทุ่งกระบ่ำ / รร.บ้านหนองหวาย / รร. หมู่บ้านป่าไม้ / รร.บ้านหนองอำเภอจีน)

Share your love