UNPKFC นำโดย ดร.อภินิตา ไชยชนะ ประธานสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิก เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ครัังที่ 4/67 วันอังคารที่ 14 พ.ค.67 ณ ห้องห้ากันยา อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ในหัวข้อวาระพิเศษ เป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน สหประชาชาติ UNSDGs

UNPKFC นำโดย ดร.อภินิตา ไชยชนะ ประธานสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิก เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ครัังที่ 4/67 วันอังคารที่ 14 พ.ค.67 ณ ห้องห้ากันยา อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ในหัวข้อวาระพิเศษ เป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน สหประชาชาติ UNSDGs

โดยในทั้งนี้ ได้มีการมอบน้ำดื่มคุณภาพ เพื่อกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในบื้องต้น ให้กับ สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าจำนวน​ 1,000​ ขวด​ โดยมี ดร.​ ธิติมา​ หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคม แห่งสถาบันพระปกเกล้า และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า และ​ ท่านมหรรณพ​ เดชวิทักษ์​ นายกกิตติมศักดิ์ ,นางสาวรังษิมา ทองพันชั่ง​ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารเป็นผู้รับมอบ​ เพื่อส่งมอบให้ “โครงการ สร้างซ่อมแซมบ้านเพื่อประชาชน” ในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่9 ตามนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable​ Development​ Goals​ (SDGs)​เป้าหมายที่ 6 น้ำสะอาดและสุขาภิบาล เพื่อรณรงค์บรรลุเป้าหมายที่ให้ทุกคนเข้าถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัย โดยมีพันธมิตรหลักเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย สมาคมสหประชาชาติ แห่งโคเชลลาแวลลีย์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา UNA-USA (United Nations Association Coachella Valley California, USA Chapter) นั่นเอง

ดร.อภินิตา ไชยชนะ ได้กล่าวถึงงาน โครงการ GLOBAL SPACE ACCESS FOR ALL ที่สภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ UNPKFC เป็นเจ้าภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายระดับนานาชาติ ในประเทศไทย เพื่อเปิดตัวการเข้าถึงอวกาศสำหรับเยาวชนทุกคน SPACE ACCESS FOR ALL เพื่อร่วมเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ ปีนักษัตรครั้งแรกในรัชกาลปัจจุบัน โดยเป้าหมายเยาวชนมากกว่า 3,000 คน โดยทั้งนี้ ได้หารือในเบื้องต้นกับสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า เกี่ยวกับการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ SDG17 (Partnership for The Goals )เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามกรอบสหประชาชาติ ต่อจากนั้น ดร.อภินิตา ไชยชนะ ได้มอบเข็มกลัด SDGs (Sustainable Development Goals) ซึ่งจะมี17สี สะท้อนถึง 17เป้าหมายของวาระการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ

ในช่วงท้ายทางสมาคมแห่งสถาบัน มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสที่​ ดร.​ อภินิตา​ ไชยชนะ ได้รับตำแหน่ง Global​ Chairman​ for​ South​ East​ Asia​ UNA-USA แต่งตั้งอย่างเป็นทางการโดย สมาคมสหประชาชาติ แห่งโคเชลลาแวลลีย์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา UNA-USA (United Nations Association Coachella Valley California, USA Chapter) ต่อจากนั้น​ ดร.​ธิติมา​ หล่อพิพัฒน์​ ได้มอบของที่ระลึกจากสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า​ ให้กับ ดร.อภินิตา ไชยชนะ ,คณะกรรมการ และสมาชิก บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

สถาบันพระปกเกล้า (King Prajadhipok’s Institute) เป็นนิติบุคคลอยู่ในกำกับดูแลของประธานรัฐสภา โดยมีสภาสถาบันพระปกเกล้าเป็นองค์กรบริหารสูงสุด ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับงานด้านวิชาการ ซึ่งจะครอบคลุมถึงเรื่องของการวิจัย การจัดการศึกษา อบรม และเผยแพร่ให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตย และการเมืองการปกครอง รวมทั้งให้บริการคำแนะนำปรึกษาด้านการบริหารปกครองบ้านเมืองที่ดี ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังรับผิดชอบงานเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน

#unpkfc#UNA_USA#KingPrajadhipokInstitute

#UnitedPeaceakeepersFederalCouncil

#UnitedNationsAssociationoftheCoachellaValley

#สภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ#GlobalGoals

#sdg6cleanwaterandsanitation

Share your love