UNPKFC นำโดย ดร.อภินิตา ไชยชนะ ประธานสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ ร่วมงาน ไทดำรวมใจ เทิดให้พระจอมเกล้า รัชกาลที่ ๔ ครั้งที่ ๗

ไทยดำรวมใจ เทิดไท้พระจอมเกล้า(รัชกาลที่๔) ครั้งที่๗

ดร.อภินิตา ไชยชนะ ประธานสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ (UNPKFC) และในฐานะที่ปรึกษาประจำสมาคมไทยทรงดำ พร้อมด้วยคณะบอร์ดบริหารและสมาชิก ได้รับคำเชิญให้เข้าเข้าร่วมงาน “ ขอขอบคุณสมาคมไทยทรงดำ,มูลนิธิไทยทรงดำ,ชมรมไทยทรงดำ,สมาคมทหารผ่านศึกกรุงเทพ และสมาคมทหารผ่านศึกแห่งประเทศไทย ที่เรียนเชิญให้เข้าร่วมพิธีสำคัญ ดังวัตถุประสงค์ดังนี้

ไทดำรวมใจ เทิดให้พระจอมเกล้า รัชกาลที่ ๔ ครั้งที่ ๗

1. วัตถุประสงค์เพื่อ สำนึกในคุณแผ่นดิน ภายใต้พระบรมโพธิสมภารแห่งราชวงศ์จักรี และสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทยทรงดำ อันดีงามเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ให้เยาวชนลูกหลานเห็นความสำคัญ และสืบทอดความเป็นไทยทรงดำให้ยั่งยืนคงอยู่ต่อไป

2. กำหนดจัดงาน ในวันศุกร์ที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐- ๒๔.๐๐ น. ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี (สนามหน้าเขาวัง) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ในงานนี้มีสมาชิกไทยทรงดำ(ไตดำ)จากทั่วประเทศมาร่วมงานมากกว่า 3,000 คน โดยมี นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน ในพิธี

Share your love