สภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ (UNPKFC ) นำโดย.ดร.อภินิตา ไชยชนะ ประธานสภาฯ และคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมร่วมกับ นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา พร้อมด้วยคณะครูวิทยาศาสตร์ หารือเกี่ยวกับหลักสูตรและความร่วมมือ โครงการ Global Space Leadership Program 2024 ได้รับไมตรีและความร่วมมืออย่างดียิ่ง เพื่อเป้าหมายและการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs4)การศึกษาที่เท่าเทียม และความร่วมมือเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs17) และเนื่องในเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันที่ 28 กรกฏาคม พ.ศ.2567 นี้

Share your love