Expert Study Abroad Festival 2024

Expert Study Abroad Festival 2024

28 มกราคม 2567

ดร.อภินิตา ไชยชนะ ประธานสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ(UNPKFC) ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อพิเศษ เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG4) ในงาน Expert Study Abroad Festival 2024 ในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 ช่วงเวลา 12.00 น. ณ.โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ ชั้น4 มีรางวัลและกิจกรรมแจกทุนการศึกษา ในการแข่งขันตอบคำถามเชิงวิชาการ ระดับมัธยมปลาย มีกิจกรรมและของขวัญรางวัลมากมาย ในงานนี้

#expereducationbangkok#unpkfc#GlobalGoals

#สภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ#sdg4qualityeducation

#ExpertStudyAbroadFestival2024

#unitedpeacekeepersfederalcouncil

Share your love