สภา​สหพันธ์​รักษา​สันติภาพ​ (UNPKFC)​ มอบน้ำดื่มจำนวน 600 ขวดให้กับ วิทยาลัยนาฏศิลป์​ รับมอบโดยผู้อำนวยการ​ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อกิจกรรม​ วิ่งเพื่อการกุศล​ และเพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณะ​ประโยชน์