Month November 2023

สภา​สหพันธ์​รักษา​สันติภาพ​(UNPKFC)​ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก รณยุทธ หิรัญบูรณะ เป็นผู้แทน ในการปฏิบัติภารกิจ ก่อนงานถวายผ้าพระกฐิน ณ. สำนักสงฆ์น้ำลาดใต้ ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี เมื่อ 5 พ.ย.66 มีกิจกรรมดังนี้.

สภา​สหพันธ์​รักษา​ส…

World Cities Day 2023

By 2050, two-thirds of the world’s population will live in #cities. With business as usual, more people means more infrastructure,…

สภา​สหพันธ์​รักษา​สันติภาพ​ (UNPKFC)​ มอบน้ำดื่มจำนวน 600 ขวดให้กับ วิทยาลัยนาฏศิลป์​ รับมอบโดยผู้อำนวยการ​ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อกิจกรรม​ วิ่งเพื่อการกุศล​ และเพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณะ​ประโยชน์