Category News and Events

มูลนิธิพรโชคฤดีเพื่อการศึกษา ได้จัดโครงการ ส่งเสริมการศึกษาไทย​ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน​ และได้มอบรางวัลเสมานุสรณ์ ให้กับ​ ดร.อภินิตา​ ไชยชนะ​ ประธาน​ UNPKFC​ สาขาด้านการบริหาร และการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ขอขอบคุณ​ มูลนิธิพร…